Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Marwit wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.
Dowiedz sie więcej na temat polityki cookies »

Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych osobowych jest dla Marwit sp. z o. o. niezwykle ważne i chcemy Cię poinformować, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

1) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest:

Marwit Sp. z o.o.
Zławieś Wielka 29a
87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879-24-67-461
REGON: 340105075
KRS: 0000246103

2) Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza kontaktowego lub przesłania aplikacji w procesie rekrutacji.

3) Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Marwit Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to niezbędne w celu obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy i aplikację o pracę w naszej firmie).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w przygotowanym przez nas formularzu kontaktowym lub inne zapisy prawne zawarte w prawie polskim i europejskim.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

4) Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia Twojego zapytania. Wymagamy o podanie przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie:

  • imię, nazwisko, adres email - w przypadku formularza kontaktowego
  • imię, nazwisko, adres email, cv - w przypadku aplikowania o pracę (z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy)

Pamiętaj, że możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez Marwit Sp. z o.o. Twoich danych osobowych – w takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane.

Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

5) Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

  • żądania dostępu do danych,
  • ich sprostowania,
  • żądania usunięcia,
  • ograniczenia czynności przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów do tego uprawnionym na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.

7) Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przewidujemy przekazania Twoich danych do Państw trzecich (to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych.

8) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane przez Marwit Sp. z o. o. nie dłużej, niż jest to konieczne do:

  • udzielenia odpowiedzi (w przypadku formularza kontaktowego)
  • zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikowałeś (w przypadku aplikacji o pracę)

a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci.

9) W jaki sposób możesz wycofać zgodę na przetwarzanie?

Zgodę na przetwarzanie możesz wycofać kontaktując się z nami za pomocą adresu odo@marwit.pl.

10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, co znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

11) Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne i informatyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

12) Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

13) Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do naszego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych na adres:
Marwit Sp. z o.o.
Zławieś Wielka 29a
87-134 Zławieś Wielka
lub odo@marwit.pl.

Marwit - line
Sprawdź nasze przepisy
Przepisy Marwit