Strona główna Mapa strony M M M
 
Wybierz podstronę z menu po lewej stronie Wybierz podstronę z menu po lewej stronie Wybierz podstronę z menu po lewej stronie Wybierz podstronę z menu po lewej stronie Wybierz podstronę z menu po lewej stronie Wybierz podstronę z menu po lewej stronie
 
dFirma Marwit, w oparciu o swoją misję, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania konsumentów oraz dążąc do zapewnienia konkurencyjności na rynku, oferuje produkty o wysokim standardzie jakości z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego.

Gwarantujemy realizację naszej Polityki Jakości poprzez:

  • analizowanie potrzeb konsumentów i ich realizowanie,
  • produkcję wyrobów zgodnych z określonymi wymaganiami jakościowymi,
  • wszechstronne zaangażowanie wszystkich pracowników, którzy są kompetentni i odpowiedzialni za realizację powierzanych im zadań,
  • ciągłe szkolenie i stałe podnoszenie kwalifikacji personelu stosownie do rosnących wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
  • stosowanie surowców i materiałów gwarantujących najwyższą jakość gotowych wyrobów,
  • zapewnianie bezpieczeństwa naszych produktów w wyniku identyfikacji, oceny i nadzorowania potencjalnych zagrożeń w trakcie całego procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego,
  • uwzględnianie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) we wszystkich działaniach w obszarze produkcji, magazynowania i dystrybucji gotowych produktów,
  • doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania,
  • okresowe przeglądy systemu jakości.

W dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów bardzo ważna jest znajomość Polityki Jakości oraz realizacja zobowiązań z niej wynikających przez wszystkich pracowników pod przywództwem kierownictwa firmy Marwit Sp. z o.o.
dol1 RYAN - profesjonalne strony www, pozycjonowanie, hosting, fotografia reklamowa